Tlačové správy

Zamenjava pokrovov transformatorske postaje


Ploskovni pokrovi iz vlaknastega kompozita za obstoječi kabelski jašek


Na lokaciji je bila stropna plošča z betoniranim jekleno-betonskim pokrovom. Zaradi lokalnega stanja ni bilo mogoče menjati stropne plošče z lažjim pokrovom. Obstoječih pokrovov zaradi njihove teže okoli 200 kg ni bilo mogoče dvigniti oz. le z velikimi napori.

Po posvetu neposredno na kraju samem je bilo odločeno, da se zaradi gospodarnosti uporabijo linijski pokrovi Fibrelite. Še naprej se lahko uporablja obstoječi okvir. Vgrajena je bila spodnja konstrukcija, ki je kompenzirala višinsko razliko med pokrovi iz vlaknastega kompozita in prvotnimi obstoječimi pokrovi.

Pokrovi iz vlaknastega kompozita so bili razviti prav za takšno posebno področje uporabe. Glavne zahteve so bile možnost enostavnega dostopa za upravljavca, ki mora redno vstopati v kabelski jašek. Zaradi enostavne montaže je bilo mogoče integrirati pokrove iz vlaknastega kompozita neposredno v obstoječi okvir jaška, ni torej potrebno stroškovno zahtevno rušenje in ponovna izdelava betonskega okvira oz. okvira za pokrov jaška.