Tlačové správy

Varnost zaradi protizdrsne površine


Moderni pokrovi jaškov iz kompozitne plastike imajo poleg drugih prednosti (kot sta preprosto rokovanje in nerjavnost) tudi drugo odločilno prednost, in sicer odpornost proti drsenju po standardih DIN 51130 in DIN 51097. Prav v primeru dostopa v podzemne jaške in kabelske objekte se pametne rešitve Fibrelite pokažejo kot učinkovito alternativa za običajne pokrove iz litine, jekla in betona – in sicer tako v zunanji kot tudi notranji coni.

Pokrovi jaškov v zunanjih conah (npr. pločnikih in parkiriščih) so izpostavljeni vremenskim vplivom – kot so UV žarki, meteorološka voda in temperaturne spremembe. Kljub temu morajo prenesti vse okoliščine, morajo zagotavljati stabilnost in tesnost. Za pokrove jaškov Fibrelite niso skupne samo te lastnosti; so tudi protizdrsni in izrazito pripomorejo h preprečevanju nezgod in varnosti pri delu. To je povzročeno zlasti z uporabo kemičnih dodatkov v strukturi površine.

Visoke zahteve
Pohodnost, trajnost in dolga življenjska doba so najpomembnejša merila pri izbiri pokrovov v zunanjih območjih. Da jih bo mogoče zagotoviti, je na prvem mestu izbira materiala. Razen tega mora biti zagotovljena protizdrsnost – in sicer za vsako obutev in vsako pnevmatiko. Odločujoče je dejstvo, da so pokrovi jaškov protizdrsni – torej hrapavi, medtem ko večina površin zagotovi to funkcijo šele z zvišanjem profila, hrapavosti ali elastičnosti po sami izdelavi. Fibrelite gradi na optimiziranju proizvoda s prevencijo: z vključitvijo tehnične smole v konstrukcijo iz laminiranega stisnjenega materiala je odpornost in protizdrsnost zagotovljena od samega začetka.

Zagotovljena varnost
Protizdrnost pokrovov Fibrelite je testirala neodvisna ustanova, pokrovi pa so preizkus po DIN 51130 in DIN 51097 prestali z odličnimi rezultati. Z oceno „R11“ je potrjen povečan koeficient oprijema, s tem pa tudi protidrsnost do kota 27 stopinj. Rezultat „V10“ označuje izpodrivni obseg reliefnih površin in nakazuje izredno visoko stopnjo protizdrsnosti. Dodatek „C“ določa ocenjevalno skupino za mokro cono, v kateri se hodi z bosimi nogami. Pokrovi s to oznako so na splošno primerni tudi za bazene.