Tlačové správy

Z zaupanjem stavimo na vlaknasti kompozit


Individualne rešitve zahvaljujoč pametnemu materialu


Z vlaknom ojačana plastika ali vlaknasti kompozit je večstransko uporabni material. Razen visoke trdnosti se material odlikuje zlasti z odlično odpornostjo proti vremenskim vlivom in obremenitvam. Njegova uporaba pomeni povezavo funkcije in dizajna. V dovozni in izvozni coni za distribucijski promet se pokrov ujemajo s tlakovano površino. Posebna struktura površine zagotavlja protizdrsnost tudi v mokrem stanju, s tem pa visoko stopnjo varnosti in majhno tveganje za nezgode v tej izredno frekventirani coni. Pokrovi jaškov iz vlaknastega kompozita se lahko izdelujejo v vseh barvah iz barvne skale RAL oz. v njenih kombinacijah. Barvni pigmenti se vključijo v smolo kompozitnega materiala, zato ni tveganja za bledenje barve, ali pa izrabljenost površine. Zaradi velike količine barvnih konfiguracij se lahko izdelujejo pokrovi, ki si individualno prilagodijo okolici in izpolnjujejo pripadajoče zahteve po usklajenem korporativnem dizajnu. V zeleni coni objekta se dostopi v podzemne kanalizacijske prostore lahko opremijo z zelenimi pokrovi z namenom prilagoditve neposredni okolici. V coni parkirnih površin za osebna vozila se daje poudarek standardni barvi pokrova, z namenom doseganja usklajenega vizualnega vtisa s tlakovci.

Pokrovi iz vlaknastega kompozita nudijo raznolike, individualne možnosti rešitev. Lahko se izdelujejo po posebnih zahtevah kupca, z namenom omogočanja npr. dostopa do cevovodnih napeljav, kot diferencirane profile pokrovov, zračnike ali nadzorne odprtine. Z raznolikimi možnostmi obdelave se lahko zlasti primerno odzovejo na zahtevne terenske razmere ali posebne cone uporabe, da bo urbani prostor urejen ne le funkcionalno, ampak tudi estetsko.