Tlačové správy

Linijski pokrovi za proizvodno halo


V proizvodnem obratu je običajno vlažno in toplo. Med načrtovano prenovo oz. posodobitvijo morajo biti napajalni vodi vloženi v kanal z omogočenim dostopom, da bo v primeru poškodbe kadarkoli možen dostop oz. dodajanje kablov. Upravljanje s pokrovom jaška mora biti enostavno, obenem pa mora prenesti obremenitev z viličarjem.

Linijski pokrovi FibreIndustrial so predstavljali gospodarnejšo rešitev v primerjavi z drugimi sistemi, ki so prihajali v poštev. Zdaj so torej zagotovljeni ne samo nerjaveči pokrovi, ki izpolnjujejo zahtevane in statične obremenitve, ampak istočasno s temi pokrovi lahko rokujejo samo dve osebi, če je potrebno zagotoviti hitri dostop.

Po namestitvi linijskih pokrovov FibreIndustrial se je lahko strojno-tehnično opremljanje dela proizvodnje izvajalo z viličarjem.